PROCEDURA  ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA  NA CZAS  ORGANIZACJI  I  TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY   W SZKOLE   PODSTAWOWEJ NR 3  W ŁAZACH

Procedura_egzaminu_klas_VIII_

Załącznik_nr_2

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 824) z dniem 17 maja uczniowie klas IV – VIII przechodzą na nauczanie w systemie hybrydowym.

W pierwszym tygodniu nauki (17.05.2021r.-21.05.2021r.) uczniowie klas: IV, VIII a oraz VIII b (łączna liczba uczniów w tych klasach to 42, czyli ponad 50% wszystkich uczniów klas IV – VIII) pozostaną na nauczaniu zdalnym. Konsultacje dla uczniów klas VIII będą odbywać się zgodnie z harmonogramem na terenie szkoły. Prosimy uczniów o zgłaszanie chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

Uczniowie klas: VI oraz VII (łączna liczba tych uczniów wynosi 41, czyli mniej niż 50% wszystkich uczniów klas IV – VIII) w pierwszym tygodniu nauki (17.05.2021r.-21.05.2021r.) będą uczyć się stacjonarnie w szkole zgodnie z planem lekcji.

Od 24 do 28 maja 2021 r. uczniowie całej szkoły mają 5 dni wolnych od zajęć dydaktycznych uzgodnionych z Radą Rodziców. W tych dniach odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty. Świetlica szkolna będzie prowadziła zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im opieki.

Od dnia 31 maja 2021 r. do nauki stacjonarnej wracają wszyscy uczniowie.

Serdecznie zapraszam i do zobaczenia w szkole!!!

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji na stronie:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-i-klas-wstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022/

LOGOWANIE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • Szkoła nie zakłada kont, nie wysyła loginów i haseł.
 • Do systemu można logować się począwszy od 17 maja do 21 czerwca

Aby rozpocząć rejestrację trzeba będzie w bocznym menu wybrać pozycję Zgłoś kandydaturę (opcja nie jest dostępna przed 17 maja)

 • Elektroniczna rejestracja rozpocznie się od podania numeru PESEL, więc trzeba przygotować swoje dane, następnie wpisujemy kolejne informacje - system przeprowadzi nas przez cały proces. Rejestracja przebiegnie w następujących krokach:
 1. W kroku pierwszym należy uzupełnić dane osobowe kandydata, zwracając szczególną uwagę na sektor Dane dodatkowe, ponieważ w przypadku zaznaczenia jakiejś opcji konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego spełnianie zaznaczonego kryterium oraz dołączenie go do wniosku składanego w szkole I wyboru.
 2. W kroku drugim należy uzupełnić dane rodziców, zwracając szczególną uwagę na możliwość wprowadzenia nr telefonu rodzica, który jest bardzo przydatny dla szkoły I wyboru w sytuacji, gdy wniosek zawiera błędy.
 3. W kroku trzecim należy wybrać szkoły i oddziały, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie.
 4. W kroku czwartym można wydrukować wniosek, który należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru.
 • Wniosek można złożyć elektronicznie, jeśli rodzice posiadają Profil Zaufany lub Podpis Kwalifikowany. Jeśli nie posiadają, można wniosek wydrukować, podpisać przez rodziców i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Szczegółowa instrukcja znajduje się w Podręczniku Kandydata, do pobrania tutaj: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Szanowni  Rodzice!

         Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów będą odbywać  się  online na platformie Teams  zgodnie z poniższym  harmonogramem

 

klasa

19.05.2021 r.(środa)

20.05.2021r.(czwartek)

I

 

16:30

II

17:00

 

III

 

18:30

IV

 

18:00

VI

 

17:00

VII

18:00

 

VIII a

 

17:15

VIII b

 

17:30

Serdecznie zapraszamy.

3 MAJA

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

 

      Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, dziedziczny tron, zniósł zaś zgubne dla kraju liberum veto.

 

     Akt uchwalenia Ustawy Rządowej dokonał się na przekór tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się Rzeczpospolita u schyłku XVIII wieku. Wierzono, że zbiorowy wysiłek może doprowadzić do odrodzenia państwa.

    Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o 230. Rocznicy Święta Narodowego Trzeciego Maja ,wykonując okolicznościowe plakaty.

   Aby przypomnieć doniosłe wydarzenia sprzed dwóch wieków warto obejrzeć  film przygotowany przez Zamek Królewski w Warszawie

https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I&t=179s

oraz animację obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

                                           

                          

OGŁOSZENIE

Szanowni  Rodzice i Uczniowie! 

       Zgodnie z decyzją Rządu RP z dniem 4 maja 2021 r. (wtorek) uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej. Serdecznie zapraszam przed godziną 8.00. do wyznaczonych dla poszczególnych klas szatni (klasa I przy swojej klasie, klasa II szatnia przy sekretariacie szkoły, klasa III szatnia przy wejściu głównym). Plan lekcji pozostaje bez zmian.

Świetlica szkolna czynna będzie zgodnie z harmonogramem 7.00. – 15.00. 

       We wtorek 4 maja na stołówce szkolnej będzie wydawana tylko herbata, a od 5 maja będą wydawane obiady.

         Konsultacje dla uczniów klas VIII będą odbywać się zgodnie z harmonogramem na terenie szkoły. Prosimy uczniów o zgłaszanie chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

 

Do zobaczenia we wtorek !!!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

Spis_powszechny

 

OGŁOSZENIE! 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zdalne nauczanie dla uczniów wszystkich klas zostaje przedłużone do 25 kwietnia 2021 r.

Rodziców, którzy pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 i potrzebują zapewnienia opieki świetlicowej dla swoich dzieci proszę o składanie wniosków do sekretariatu szkoły.

Konsultacje dla uczniów klas VIII będą nadal odbywać się na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem. Prosimy uczniów o zgłaszanie chęci uczestniczenia w tych zajęciach

INFORMACJA

Lista kandydatów  zakwalifikowanych przez komisje rekrutacyjną                 do klasy  I  Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach na rok szkolny 2021/2022

Lista_kandydatów

OGŁOSZENIE! 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

      Zgodnie z rozporządzeniem MEiN od poniedziałku 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. W związku z tym proszę wszystkich rodziców uczniów klas I – III o ponowne sprawdzenie i przygotowanie niezbędnego sprzętu elektronicznego wraz z loginami i hasłami do platformy TEAMS. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

      Rodziców, którzy pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 i potrzebują zapewnienia opieki świetlicowej dla swoich dzieci proszę o składanie wniosków do sekretariatu szkoły.

      Konsultacje dla uczniów klas VIII będą odbywać się zgodnie z harmonogramem na terenie szkoły. Prosimy uczniów o zgłaszanie chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

         Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami z poradni również będą się odbywać na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem. Prosimy rodziców o potwierdzenie woli prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej.

OGŁOSZENIE !           

DRODZY  RODZICE I  UCZNIOWIE   KLAS   ÓSMYCH

W dniach  17.03- 19.03.2021 r. zostanie przeprowadzony w naszej szkole próbny egzamin ósmoklasisty.
Harmonogram
•    17 marca br. (środa), godz. 9:00- 11.00 ; język polski
•    18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – 10.40; matematyka
•    19 marca br. (piątek), godz. 9:0-10.30 ; języki obce nowożytne.

Egzamin próbny  zostanie  przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu  z zachowaniem  wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. poz. 2314 .

Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczniom i rodzicom poprzez wychowawców                      w terminie późniejszym.

OGŁOSZENIE! 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

         Na podstawie  projektu Rozporządzenia  MEiN wydanego na podstawie art. 30b w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19        nauka zdalna w szkołach podstawowych dla klas IV -VIII  zostaje przedłużona  do  14 marca 2021 roku. Uczniowie klas I-III kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

OGŁOSZENIE! 

Szanowni Rodzice i Uczniowie  klas I -III!

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców od 1.03.2021 r. świetlica szkolna będzie czynna w godzinach od 7.00 do 15.00

 

REKRUTACJA     2021/2022  

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022    do publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Łazy

1.                  Rekrutacja do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2.                  Rekrutacja kandydatów do publicznych przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w terminach ustalonych Zarządzeniem nr 17 Burmistrza Łaz z dnia 29 stycznia 2021 r. i obejmuje placówki:

a) publiczne placówki wychowania przedszkolnego

·         Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach;

·         oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach;

·         oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Gabriela Taszyckiego   w Chruszczobrodzie;

·         oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej;

b) publiczne szkoły podstawowe

·         Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach;

·         Szkołę Podstawową nr 3 w Łazach;

·         Szkołę Podstawową im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach;

·         Szkołę Podstawową im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie;

·         Szkołę Podstawową im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym lub złożenie zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie tej szkoły.

od 24.02.2021 r.
do 3.03.2021 r.

_

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4.03.2021 r.

godz. 8.00

 

do 19.03.2021 r.

godz. 15.00

od 18.05.2021 r.

godz. 8.00

 

do 31.05.2021 r.

godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.).

 

 

od 22.03.2021 r.

 

do 30.03.2021 r.

 

 

od 1.06.2021 r.

 

do 7.06.2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31.03.2021 r.

godz. 10.00

8.06.2021 r.

godz. 10.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 15.04.2021 r.

do 15.06.2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2021 r.

godz. 10.00

17.06.2021 r.

godz. 10.00

 

3.                  Postępowanie rekrutacyjne w publicznych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych odbywać się będzie w oparciu o kryteria ustawowe (dla I etapu rekrutacji) oraz o tzw. „kryteria gminne” (w II etapie), które zostały określone w Uchwale Nr XXV/221/17 Rady Miejskiej                        w Łazach z dnia 23 marca 2017 r. (kryteria dla placówek przedszkolnych) oraz w oparciu o kryteria określone przez Gminę Łazy w Uchwale Nr XXIV/211/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia                     23 lutego 2017 r. dla kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

Przebieg rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych w roku szkolnym 2021/2022 

Zapisy do publicznych placówek wychowania przedszkolnego:

1.      Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej nie biorą udziału
w rekrutacji – rodzice w terminie określonym w w/w harmonogramie składają jedynie DEKLARACJĘ dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

2.      Dzieci zapisywane do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego                         w publicznej szkole podstawowej po raz pierwszy w roku szkolnym 2021/2022 są przyjmowane na pozostałe wolne miejsca w wyniku postępowania rekrutacyjnego na WNIOSEK rodziców złożony w terminie określonym w harmonogramie.

3.      W pierwszej kolejności na wniosek rodziców są przyjmowane dzieci sześcioletnie zamieszkałe na terenie Gminy Łazy realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

4.      Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Łazy mogą być na wniosek rodziców przyjęte do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
w wyniku postępowania rekrutacyjnego jedynie w przypadku, gdy dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań.

5.      Proces rekrutacji podzielony został na etapy:

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI

Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Łazy przewyższy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

­                     wielodzietność rodziny kandydata;

­                     niepełnosprawność kandydata;

­                     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

­                     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

­                     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

­                     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

­                     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 1 punktu.

DRUGI ETAP REKRUTACJI

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami,
w drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę tzw. „kryteria gminne” (określone w Uchwale Nr XXV/221/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 marca 2017 r.).

6.      Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Łaz Nr 11 z dnia 29.01.2019 r.

7.      Rekrutacja nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych skierowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do oddziałów integracyjnych.

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych:

1.      Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (art. 130 ust. 5 ustawy) na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Karta zgłoszenia to formalne potwierdzenie wyboru szkoły.

2.      Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

3.      Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

4.      W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się w wyniku postępowania rekrutacyjnego, którego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna z uwzględnieniem kryteriów określonych w Uchwale Nr XXIV/211/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 lutego 2017 r.  

5.      O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów.

6.      Wzór karty zgłoszenia oraz wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej zostały wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Łaz Nr 11 z dnia 29.01.2019 r.

WAŻNE !

·         Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach samorządowych oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

·         Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

·         Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza
o weryfikację spełnienia kryteriów.

·         W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Burmistrza przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

 

 

            Łazy, dnia 29 stycznia 2021 r.                                                                                        Burmistrz Łaz

                                                                                                                                                    Maciej Kaczyński

Karta_zgloszenia__do_klasy_pierwszej

Wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej

Uchwala_z_dnia_23_marca_2017_r. 

 

 

APEL BURMISTRZA ŁAZ DO PEDAGOGÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW

OGŁOSZENIE! 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

         Na podstawie  Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego  2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka zdalna w szkołach podstawowych dla klas IV -VIII  zostaje przedłużona  do końca  lutego  2021 roku. Uczniowie klas I-III kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

OGŁOSZENIE! 

DRODZY   UCZNIOWIE   KLAS   ÓSMYCH

         W nadchodzącym tygodniu (8 - 12.02.2021 r.) zostanie przeprowadzony w naszej szkole próbny egzamin ósmoklasisty.
W poniedziałek z języka polskiego w godzinach od 13.00 do 15.00.
W środę z matematyki w godzinach od 13.00 do 14.40.
W piątek z języka angielskiego w godzinach od 13.00 do 14.30.
W tych dniach zajęcia lekcyjne (zdalne) odbędą się zgodnie z planem lekcji przez 4 godziny lekcyjne. Wszyscy będziecie zatem na lekcjach od godz. 8.00 do 11.30.
Na godzinę 12.40 zapraszam do szkoły na egzamin próbny klasę VIII a. 
Na godzinę 12.45 zapraszam do szkoły na egzamin próbny klasę VIII b.
Harmonogram rozmieszczenia uczniów w poszczególnych salach lekcyjnych znajdziecie poniżej.

HARMONOGRAM____EGZAMINU_PROBNEGO.
Życzę powodzenia!
Dyrektor Szkoły
Marzena Bargieł

OGŁOSZENIE! 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

         Na podstawie  Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka zdalna w szkołach podstawowych dla klas IV -VIII  zostaje przedłużona  do 14  lutego  2021 roku. Uczniowie klas I-III kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Szanowni  Rodzice!

         Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów będą odbywać  się  online zgodnie z poniższym  harmonogramem

                                               

klasa

2.02.2021 r.(wtorek)

3.02.2021r.(środa)

 

I

16:30

 

 

II

17:00

 

 

III

17:30

 

 

IV

 

18:00

 

VI

 

17:00

 

VII

 

17:30

 

VIII a

 

16:30

 

VIII b

 

            18:00

 

 

 Serdecznie zapraszamy.

.

OGŁOSZENIE!

Szanowni rodzice oraz uczniowie klas ósmych!

    Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.  Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

Terminyrekrutacjidoszkolnarokszkolny20212022

Terminypostepowaniarekrutacyjnegonarokszkolny20212022

 

ZAKTUALIZOWANA

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ    NR 3    W ŁAZACH

Procedura_powrot_do_szkol_klas_I_-_III_z_dniem_18_stycznia_2021_roku.

OGŁOSZENIE! 

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas  I- III

Od poniedziałku 18 stycznia 2021r. zostają wznowione zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi  MEiN, MZ, GIS ( w załączeniu : Wytyczne_MEiN__MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkol_podstawowych.pdf)

Zajęcia odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji.

Nastąpi zmiana szatni dla uczniów klasy II oraz III. Uczniów klasy II prosimy o zabranie obuwia zamiennego z dotychczasowej szatni i przejście pod kierunkiem wychowawcy klasy do szatni w budynku głównym. Uczniów klasy III również prosimy o zabranie obuwia zamiennego z dotychczasowej szatni i przejście z wychowawcą klasy do wejścia głównego do szkoły, gdzie będzie szatnia tylko dla uczniów klasy III.

W związku z tymi zmianami nie będą już obowiązywały godziny wejść do szatni dla poszczególnych klas.

Od poniedziałku będą wydawane obiady w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych klas.

Od poniedziałku będzie również czynna świetlica szkolna zgodnie z harmonogramem (7.30. – 15.30.) oraz biblioteka szkolna.

Przypominamy:

-  rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;

- do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych oraz gdy żaden z domowników nie przebywa w izolacji;

- do szkoły może przyprowadzić ucznia tylko zdrowy opiekun (bez objawów chorobowych);

- do szkoły nie wolno przynosić żadnych niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, maskotek, klocków, itp.);

- każdy uczeń musi mieć własne przybory szkolne, gdyż uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.

OGŁOSZENIE! 

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas  IV- VIII

         Na podstawie  Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka zdalna w szkołach podstawowych dla klas IV -VIII zostaje przedłużona  do 31 stycznia 2021 roku.

OGŁOSZENIE! 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

  Szkoła uzyskała dostęp do bezpłatnego korzystania z usług Microsoft 365. W związku z tym od poniedziałku będziemy mogli rozpocząć prace na platformie Teams. Wychowawcy klas prześlą Państwu i Uczniom loginy i hasła. Poniżej w linku i załączniku  znajdą Państwo instrukcję oraz film, w jaki sposób należy się zalogować oraz korzystać z aplikacji Teams.

        Bardzo serdecznie prosimy Państwa o pomoc i wsparcie przy logowaniu się dziecka. Dziękujemy za współpracę z nauczycielami i poświęcony czas.

   https://www.youtube.com/watch?v=_ZNt-kh7tes&t=6s

    Office_365_dla_ucznia

     

Szanowni Rodzice i Uczniowie! 

     

         Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka zdalna w szkołach podstawowych dla klas I-VIII zostaje przedłużona od 30 listopada 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku.

Informacja dla uczniów i rodziców

      Informujemy Państwa, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, od 9. listopada 2020r. do 29. listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym do 29 listopada 2020r. przedłużamy nauczanie zdalne  dla uczniów klas IV-VIII.

 

Informacja dla  rodziców  klas I-III

 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach informuje, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. , ma obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19. Wobec powyższego dyrektor szkoły prosi w/w rodziców o kontakt telefoniczny ze szkołą w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze.   

 

Informacja dla  rodziców

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

Przypominamy Państwu, że zgodnie z ustaleniami z września 2020 r., dzień 02.11.2020r. (poniedziałek)  jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

OGŁOSZENIE!

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

       

 

         Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 24 października do 8 listopada uczniowie klas IV-VIII zostaną objęci nauczaniem zdalnym. W przyszłym tygodniu uczniowie pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji na programie „Librus”. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

          Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej(zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, rewalidacyjne, koła zainteresowań) dla klas I-III będą odbywać się w szkole zgodnie z harmonogramem.  Zajęcia rewalidacyjne dla klas IV-VIII odbywać się będą online. Natomiast zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, koła zainteresowań dla klas IV-VIII zostają  zawieszone. Świetlica szkolna dla klas I-III czynna zgodnie z harmonogramem.

          Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w godzinach 8-16 przemieszczanie się osób do 16 roku życia pod opieką osoby dorosłej nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub z niej wraca do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

 

OGŁOSZENIE!

 

W dniu 20 października 2020 roku wszyscy pracownicy szkoły zostali przebadani na obecność wirusa covid-19.

U wszystkich przetestowanych pracowników wynik jest negatywny.

Informacja dla  rodziców

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

Przypominamy Państwu, że zgodnie z ustaleniami z września 2020 r., dzień 14.10.2020r. (środa)  jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

OGŁOSZENIE!

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zachęcamy do tego, aby również Państwa szkoła stała się częścią tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia. 

W jaki sposób wziąć udział w projekcie? 

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też prosimy o poinformowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości oddania głosów poparcia. 

Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. W najbliższych dniach dostępna będzie również interaktywna mapa, za pomocą której można na bieżąco sprawdzać liczbę głosów. 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu: bialo-czerwona@mc.gov.pl, 532 519 877. 

Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN 

 

                          INFORMACJA DLA RODZICÓW

                              Szanowni  Rodzice!

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów będą odbywać  się zgodnie z poniższym  harmonogramem

                                                         Dnia  22.09.2020 r. (wtorek)

                                                                          godz. 16.30 -kl. III

                                                                          godz.17.00- kl.I

                                                                          godz. 17.15- kl. IV

godz. 17.30-kl. VIII b

godz. 18.30 - kl. VI

Dnia 23.09.2020 r. (środa)

godz.17.00- kl.VIII a

godz.17.15-kl. VII

 Dnia 24.09.2020 r. (czwartek)

godz.17.00-kl.II

                                                    Serdecznie zapraszamy.

.

Szanowni Rodzice!   Drodzy Uczniowie!

 

Przypominamy, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1.09.2020 r. (wtorek) na placu szkolnym o godzinie 10.00.

W przypadku deszczu rozpoczęcie roku szkolnego będzie  odbywać się zgodnie z harmonogramem:

Godzina

Klasa

Miejsce wejścia do szkoły

 

 

10.00

 

VIII A

 

Boczne wejście przy I klasie

 

 

III

 

Główne wejście

 

 

 

 

10.10

 

II

 

Boczne wejście przy I klasie

 

 

IV

 

Główne wejście

 

 

VIII B

 

Boczne wejście przy szatni

 

 

 

 

10.20

 

I

 

Boczne wejście przy I klasie

 

 

VII

 

Główne wejście

 

 

 VI

 

Boczne wejście przy szatni

 

 

 

OGŁOSZENIE!

Szanowni rodzice oraz uczniowie!

Zapraszamy do zapoznania się z  informacją dotyczącą rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

ROZPOCZĘCIE_ROKU_SZKOLNEGO

                                       ZAŁĄCZNIK_NR_2-_OŚWIADCZENIE

Bezpieczny powrót dzieci do szkół

Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020_

        

OGŁOSZENIE!

Szanowni rodzice oraz uczniowie klasy ósmej!

Zapraszamy do zapoznania się z  informacją dotyczącą odbioru zaświadczeń  o wynikach egzaminu.

Informacja_o_wynikach__egzaninu_osmoklasisty.

APEL BURMISTRZA ŁAZ DO PEDAGOGÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW

 

Apel_Burmistrza_2020

 

WYKAZ   PODRĘCZNIKÓW  NA  ROK   SZKOLNY  2020/2021

 

Wykaz_podręczników_20-21.

WYPRAWKA DLA  UCZNIA KLASY I

Wyprawka-kl-1_2020r.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Szanowni  Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

       W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19 zmieniła naszą edukację - wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy ogłosić  nasz wspólny sukces dydaktyczny.

        Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Państwo- Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie. Możemy z dumą ogłosić, że ten rok szkolny kończy się dla nas satysfakcją z osiągniętych wyników.

       W  piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie wszystkich klas otrzymają świadectwa szkolne. Obecność na rozdaniu świadectw nie jest obowiązkowa. Uczniowie przychodzą do szkoły za zgodą swoich rodziców lub opiekunów. Nie będzie to  tradycyjna uroczystość - jak dotychczas. W zależności od warunków pogodowych spotkamy się na placu szkolnym lub w sali rekreacyjnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

Kl. VIII- godz.8:15

KL. I- godz. 9:00

Kl. II –godz. 9:30

KL. III – godz. 10:00

KL. V- godz.10: 30

KL. VI – godz.11:15

Kl. VII a- godz. 12:00

KL.VII b –godz. 12.45

Uczeń klasy VIII zobowiązany jest do posiadania długopisu, którym podpisywać będzie poświadczenie odbioru świadectwa.

Uroczystość będzie odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami, rękawiczki jednorazowego użytku).         Z uwagi na obostrzenia, Rodzice nie mogą towarzyszyć swoim dzieciom podczas odbioru świadectw w sali rekreacyjnej.

Świadectwa nieodebrane w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać

od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00.

KONKURS PLASTYCZNY PT.

"100 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. CZŁOWIEK, MIEJSCE, ZDARZENIE"

Konkurs.

OGŁOSZENIE

Od dnia 22.06.2020 r.(poniedziałek) w godzinach od 7.00  do 15.00  można zwracać do szkoły podręczniki i książki wypożyczone z biblioteki.

Do kompletu  podręczników proszę dołączyć karteczkę  z danymi osobowymi -imię i nazwisko  ucznia oraz klasa.

                               Uczniów klasy ósmej prosimy o zwrot kompletu kluczyków do szafek.

 

UWAGA - KLASA 8!!!

15.06 - 10.07.2020 - złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W końcu nadszedł ten czas. Czas elektronicznej rejestracji do szkól ponadpodstawowych. Już od jutra, czyli od 15 czerwca będzie można zarejestrować się do wybranych przez siebie szkół. Przedstawiamy Wam krótki instruktaż co, jak i kiedy...

Już jutro zostanie uruchomiona strona, za pomocą której uczniowie klasy 8 będą mogli założyć swoje konto i zgłosić swoją kandydaturę do szkoły ponadpodstawowej.
Zakładając konto należy podać szereg danych: imię, nazwisko, data urodzenia oraz dane swoich rodziców/opiekunów.
Zakładając konto, zostanie wygenerowany dla Was link i hasło. Za ich pomocą będzie można na kolejnych etapach rekrutacji uzupełniać swoje dane, np. wpisując oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Przechodząc przez kolejne punkty elektronicznej rejestracji, najważniejszym punktem będzie wybór szkoły, a w zasadzie 3 szkół. Wybieracie 3 szkoły ponadpodstawowe, a w nich wybieracie klasy, w których chcecie podjąć naukę. Kolejność wyboru, zarówno szkół jak i klas ma ogromne znaczenie ponieważ to system będzie Was przydzielał w takiej kolejności, w jakiej zostały one przez Was wymienione. Chcąc zatem zwiększyć szanse na podjęcie nauki w wybranej przez siebie szkole należy wybrać jak największą liczbę klas.
Kiedy przebrniecie przez wypełnianie danych oraz wybór szkoły i klas, czeka Was wygenerowanie wniosku (będzie wygenerowany w formacie PDF). Wniosek ten po wydrukowaniu oraz podpisaniu przez Was i rodziców/opiekunów będzie można złożyć osobiście w szkole, bądź drogą elektroniczną wykorzystują tzw. profil zaufany Waszych rodziców.
Wniosek składacie tylko w jednej szkole (szkole pierwszego wyboru), podobnie jak będziecie składać dokumenty uzupełniając wniosek. Nie obowiązuje tutaj zasada KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY, ponieważ będziecie przyjmowani do szkoły na zasadzie ilości punktów wyliczanych na podstawie Waszych osiągnięć. Wnioski do szkół ponadpodstawowych składa się od 15.06 do 10.07.2020. Kandydaci, którzy składają wniosek do szkoły ponadpodstawowej, ale mają w którejkolwiek preferencji klasę/grupę dwujęzyczną muszą taki wniosek złożyć w terminie od 15 do 22 czerwca do godz. 15:00 (bez względu na to czy szkoła z oddziałem dwujęzycznym była szkołą pierwszego, drugiego, czy trzeciego wyboru). Wynika to z faktu, że już 25 czerwca dla kandydatów ubiegających się o klasę dwujęzykową będą przeprowadzane egzaminy kompetencji. Wyniki z egzaminu będą ogłoszone do 9 lipca i będą widoczne na Waszym koncie w systemie rejestracji Vulcan.
Z chwilą uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej tj. 26 czerwca (do 10 lipca) dostarczacie je do szkoły pierwszego wyboru (może to być oryginał lub kopia świadectwa).
31 lipca otrzymacie wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Od tego dnia, czyli od 31.07 do 4.08 do godz. 15:00 należy złożyć w szkole pierwszego wyboru zaświadczenie o wynikach egzaminu wystawione przez OKE (oryginał lub kopia).
12 sierpnia zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych oraz osób niezakwalifikowanych (znajdziecie ją w wybranej przez siebie szkole, na stronie internetowej tej szkoły oraz po zalogowaniu się na swoje konto w systemie Vulcan). Tam znajdziecie informacje do której szkoły i klasy zostaliście zakwalifikowani przez system. Jeżeli zostaliście zakwalifikowani do danej szkoły i danej klasy należy od dnia 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15:00 należy potwierdzić chęć nauki w danej szkole (tym samym szkoła musi posiadać nasze oryginały świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu, jeśli wcześniej złożyliśmy kopie tych dokumentów). Dostarczamy również 2 zdjęcia legitymacyjne oraz kartę zdrowia.
19 sierpnia do godz. 14:00 będzie podana ostateczna lista osób przyjętych do danej szkoły.
Wszelkie podania, wnioski, świadectwa i wyniki egzaminu składacie zawsze w sekretariacie szkoły.

OGŁOSZENIE!

Szanowni rodzice oraz uczniowie klasy ósmej!

Zapraszamy do zapoznania się z:

Listą_zdajacych.

Harmonogramem_wejscia_do_szkoly.

 

PRZYPOMINAM   HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

   

W terminie głównym

 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

W terminie dodatkowym

 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
 2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00
 3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

 

Wyniki egzaminu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymacie  31 lipca 2020 r.

 

CZAS TRWANIA E8 Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania (min.)

arkusz standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

Na egzaminy przychodzimy w galowym stroju.

Przynosimy legitymację szkolną, czarny długopis, a na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę.

Nie przynosimy zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych i maskotek.

Pamiętajcie o zachowaniu odpowiedniego odstępu od siebie, zakryciu ust i nosa

oraz przyniesieniu małej butelki wody mineralnej.

 

HARMONOGRAM   KONSULTACJI  UCZNIÓW Z NAUCZCIELAMI  DLA KLAS  I -  VIII

Szanowni Państwo!  Proszę o zapoznanie  się z harmonogramem konsultacji  uczniów z nauczycielami od 08.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

Harmonogram_konsultacji_

Informacja dla uczniów i rodziców

Informujemy Państwa, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zdalne nauczanie zostało przedłużone do 26.06.2020 r.

OGŁOSZENIE!

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

10 czerwca,  12 czerwca 2020 r.– dni  wolne od zajęć dydaktycznych w naszej szkole ( zgodnie  z ustaleniami z września 2019 r).

11 czerwca 2020r. BOŻE CIAŁO- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

16-17-18 czerwca 2020 r.– EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktycznych

26 czerwca 2020 r. – zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

PROCEDURA  ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA          NA CZAS  ORGANIZACJI  I  TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY   W SZKOLE   PODSTAWOWEJ NR 3  W ŁAZACH

Procedura_-_egzamin__osmoklasisty_2019_2020

Załącznik_nr_2

HARMONOGRAM   KONSULTACJI  UCZNIÓW Z NAUCZCIELAMI  DLA KLAS  I -  VIII

Szanowni Państwo!  Proszę o zapoznanie  się z harmonogramem konsultacji  uczniów z nauczycielami od 01.06.2020 r. do 05.06.2020 r.

Harmonogram_konsultacji_

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 

Szanowni Państwo! Proszę o zapoznanie  się z  Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty  obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020

Informacja_aktualizacja

HARMONOGRAM   KONSULTACJI  DLA   KLASY   VIII

 

Harmonogram_konsultacji

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE PANDEMI KORONAWIRUSA COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 ŁAZACH     

 

Procedura_COVID

Załaczniki_do_procedury

 

Informacja dla uczniów i rodziców

 1. Przedłużenie terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca 2020 r.

 

 1. Od 25 maja 2020 r. organizowane są dla uczniów kas I-III zajecia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnejw godz. 7.30 – 15.30. ( uczniowie są przyprowadzani do szkoły z odpowiednimi oświadczeniami i zgodami).

 

 1. Od 25 maja rozpoczną się dobrowolne konsultacje dla uczniów klasy VIII ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty – konsultacje będą odbywały się w miarę możliwości indywidualnie z każdym dzieckiem osobno lub maksymalnie w grupach 12 – osobowych/ 1 nauczyciel, z zachowanie odpowiedniej przestrzeni społecznej, po wcześniejszym zadeklarowaniu przez rodziców w zakładce „Wiadomości”  w dzienniku elektronicznym potrzeby uczestnictwa dziecka w tych konsultacjach.

          ( uczniowie przychodzą do szkoły z odpowiednimi oświadczeniami i zgodami).

 

 1.   Od 01 czerwca rozpoczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów ze wszystkich przedmiotów – konsultacje będą odbywały się w miarę możliwości indywidualnie z każdym dzieckiem osobno lub maksymalnie w grupach 12 – osobowych/ 1 nauczyciel, z zachowanie odpowiedniej przestrzeni społecznej, po wcześniejszym zadeklarowaniu przez rodziców w zakładce „Wiadomości”  w dzienniku elektronicznym potrzeby uczestnictwa dziecka w tych konsultacjach ( uczniowie przychodzą do szkoły z odpowiednimi oświadczeniami i zgodami).
 2. WAZNE TERMINY
 • do 22.05.2020 r. powiadomienie przez nauczycieli rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi ,
 •  do 5.06.2020 r. powiadomienie uczniów o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego.
 • do 19.06.2020 r. ostateczny termin wystawienia ocen na zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych

terminy-postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021